Lyhördhet, planering och logistik

Lyhördhet, planering och logistik

Mätt på rätt sätt
Kundunikt formgiven fast interiör fordrar minutiös mätning av det utrymme som inreds. Soffor, bås, paneler, absorbenter och annat som monteras måste passa exakt. Framställning av platsbyggda inredningar inom ramen för ett komplext projekt ställer höga krav på noggrannhet, lyhördhet, planering och logistik.