FACCTORYS TRE BEN

Vi tillverkar möbler och inredningar för offentliga miljöer med huvudsakligen tre inriktningar:

Projekt
Vi utför kundanpassade och unika lösningar i projektform för inredning av kontor och offentliga miljöer. I uppdraget ingår projektering och inköp, beredning, produktion, leverans och montering.

Legoproduktion
Vi organiserar tillverkning av specifikt designad modell eller del av sortiment med kända varumärken eller annan aktör som slutkund. 

Kollektioner
Vi gör hela kollektioner av möbler och inredningar för kedjor, ”special labels” m m.

 

Projektering: från idé till möbel
Innan möbeln finns måste någon komma på idén – arkitekt, formgivare, inredare eller kund. Vi tar reda på hur den kan realiseras. Projekteringen innefattar konstruktion och beredning i CAD. Skissen förvandlas till ritning. Med den som underlag bygger vi en prototyp som testas innan möbeln tas i produktion. 

Ett omfattande uppdrag som Segerstedthuset, Uppsala universitets förvaltningsbyggnad, kräver åtskilligt av projektering och konstruktion, något vi med åren blivit specialister på
— Jukka Tallbacka, VD, Facctory. 

Mätt på rätt sätt
Kundunikt formgiven fast interiör fordrar minutiös mätning av det utrymme som inreds. Soffor, bås, paneler, absorbenter och annat som monteras måste passa exakt. Framställning av platsbyggda inredningar inom ramen för ett komplext projekt ställer höga krav på noggrannhet, lyhördhet, planering och logistik.

L1050150.jpg

Montage och kvalitetssäkring
På slutdestinationens lastkaj väntar medarbetare från våra auktoriserade återförsäljare som lossar godset och monterar Facctorys produkter. På begäran utför vår egen personal montering som därmed kvalitetssäkrar installationen på plats.

L1050176.jpg

Last och logistik
Färdiga inredningar och möbler emballeras noga innan de lämnar Facctory för leverans till slutkund. Det kan vara en komplicerad procedur; ett stort parti soffor levereras på trailer till den franska banken Société Générales huvudkontor. I Paris utkanter lossas godset och lastas om till mindre fordon som typgodkänts för tätort. I allt vi gör finns en miljöaspekt med fokus på hållbarhet. 

L1050013.jpg